Kyrkans öppna förskola Skoftebyn en fredag i april 2017
Foto: Ulf Sundberg

Barn och unga i Skogshöjdens kyrka och Kyrkans gård Strömslund

Väster om älven finns bland annat Kyrkans öppna förskola, småbarnsrytmik och körer.

BARN O - 1år

Småbarnsrytmik 

En musikstund för förälder och barn. I förälderns närhet får barnet upptäcka sång och musik, rörelse, färg och olika ljud. Skogshöjdens kyrka

Onsdagar Småbarnsrytmik kl 11-12.15. Start 2/3 för barn 0-12 månader. 6 ggr. Anmälan krävs. 

Anmälan och funderingar: roos-marie.oskarsson@svenskakyrkan.se ,
0520-47 29 61

Sång och lek 1-3 år

Tisdagar kl 17-17.45.  Start 1/3. Skogshöjdens kyrka. 6 ggr
Anmälan och funderingar: roos-marie.oskarsson@svenskakyrkan.se
0520-47 29 61

Kyrkans öppna förskola (0-6 år)

Hit är barn välkomna tillsammans med en vuxen. Vi träffas och leker, har andakt och fikar. Vissa gånger serveras sopplunch till självkostnadspris. Sång och musik är också en viktig del i vår verksamhet.

Måndag
Kyrkans gård Strömslund: kl. 10 -13, Anmälan via sms 8-9 samma dag; 073-829 24 29

Torsdag
Skogshöjdens kyrka: kl. 11-13 Kyrkans öppna förskola.  Anmälan till 073-82 92 429 eller 076-11 75 331

Fredag
Kyrkans gård Strömslund: kl. 10-12,  Anmälan via sms; 073-829 24 29 eller 076-11 75 331

Kontakt: Roos-Marie 0520-47 29 61.

Punktinsater:
Förutom våra fasta grupper gör vi även vissa punktinsatser riktade mot barn och unga. Här finns några exempel:

”Bibel för barn” Vi delar ut ”Bibel för barn” i samband med gudstjänster till församlingens 6-åringar.

Vi erbjuder även julpyssel, samlingar för barn i förskolan, jul- och påskvandringar för skolklasser, resurs för skolor m.m.

 

Ungdomsgrupp

För info kontakta Anette: 076 117 53 36 eller Yvette: 070 603 79 84.

Familjekören

Familjekören vänder sig till barn 3-7 år tillsammans med förälder (eller annan vuxen). När vi ses sjunger vi sånger, har musiklekar, spelar på rytminstrument och närmar oss musiken på andra sätt. Tanken är också att barn och vuxen får en musikstund tillsammans där man lär sig sånger som man kan fortsätta sjunga hemma om man vill. Det blir även andakt och frukt varje gång. Ibland medverkar vi på små- och storagudstjänster i Skogshöjdens kyrka. Då sjunger vi sånger vi lärt oss under måndagarna. Ingen kostnad. Välkommen att vara med!


Måndagar kl 17.00-17.45, Skogshöjdens kyrka. Start 24 januari.
Anmälan och funderingar: roos-marie.oskarsson@svenskakyrkan.se , 0520 472961

Barnkören höjdarna, årskurs 2-6

Sång, pyssel och rolig gemenskap

Skogshöjdens kyrka
Onsdagar kl 16-17

För mer info: helena.cervin@svenskakyrkan.se 
Telnr: 0520-472982

 

Musikworkshop , från årskurs 7

För dig i årskurs 7 och uppåt som tycker om att sjunga eller spela instrument. Vi ses några gånger per termin i Skogshöjdens kyrka.  ​

För mer info: helena.cervin@svenskakyrkan.se  
Telnr: 0520-472982