Kyrkans öppna förskola Skoftebyn en fredag i april 2017
Foto: Ulf Sundberg

Barn och unga i Trollhättans församling

”Barnen är vår framtid!” Hur märks det i Trollhättans församling? Vi har dels regelbundna samlingar terminsvis och dels punktinsatser. Kyrkans öppna förskola, miniorer och juniorer med mera se nedan.

Förändringar pga pandemin

Svenska kyrkan Trollhättan har beslutat att tillfälligt pausa verksamhet där generationer blandas som till exempel barnverksamhet där föräldrar är med.

Grupper med enbart barn eller ungdomar fortsätter till stor del som vanligt men har ni funderingar så kontakta respektive grupps kontaktperson.

BARN O - 1,5 år

Småbarnsrytmik 6-18 mån. 

En musikstund för förälder och barn (6-18 mån). I förälderns närhet får barnet upptäcka sång och musik, rörelse, färg och olika ljud.

Skogshöjdens kyrka

Tisdagar kl 10.30-11.45. Start 8/9. Anmälan krävs.

Kyrkans gård Strömslund

Onsdagar kl.11-12.15. Start 9/9.                   
8 ggr. Anmälan krävs. 

Anmälan och funderingar: roos-marie.oskarsson@svenskakyrkan.se ,
0520-47 29 61

Kyrkans öppna förskola (0-6 år)

Hit är barn välkomna tillsammans med en vuxen. Vi träffas och leker, har andakt och fikar. Vissa gånger serveras sopplunch till självkostnadspris. Sång och musik är också en viktig del i vår verksamhet.

Måndag
Kyrkans gård Strömslund: kl. 9 -12, Anmälan via sms 8-9 samma dag; 073-829 24 29
Kyrkans gård Skoftebyn, Gjutmästaregatan 3: kl. 14-16. Anmälan senast 1 timme innan verksamheten. Annelie: 076-11 99 071 eller Ann: 076-11 75 332

Torsdag
Skogshöjdens kyrka: kl. 11-13 Barnvagnspromenader, avslutas med fruktstund

Fredag
Kyrkans gård Strömslund: kl. 10-12,  Anmälan via sms 8-9 samma dag; 073-829 24 29

Kontakt: Ann tel. 0520-47 29 54 (Skoftebyn), Roos-Marie 0520-47 29 61.

Punktinsater:
Förutom våra fasta grupper gör vi även vissa punktinsatser riktade mot barn och unga. Här finns några exempel:

”Bibel för barn” Vi delar ut ”Bibel för barn” i samband med gudstjänster till församlingens 6-åringar.

Vi erbjuder även julpyssel, samlingar för barn i förskolan, jul- och påskvandringar för skolklasser, resurs för skolor m.m.

 

Läxhjälp åk 4-9

Skogshöjdens kyrka
Tisdagar kl 13-15.30. Start v 37.

Ungdomsgrupp

Kyrkans gård Strömslund
Torsdagar kl 15-20

Familjekören

Familjekören vänder sig till barn 3-7 år tillsammans med förälder (eller annan vuxen). När vi ses sjunger vi sånger, har musiklekar, spelar på rytminstrument och närmar oss musiken på andra sätt. Tanken är också att barn och vuxen får en musikstund tillsammans där man lär sig sånger som man kan fortsätta sjunga hemma om man vill. Det blir även andakt och frukt varje gång. Ibland medverkar vi på små- och storagudstjänster i Skogshöjdens kyrka. Då sjunger vi sånger vi lärt oss under måndagarna. Ingen kostnad. Välkommen att vara med!


Måndagar kl 17.00-17.45, Skogshöjdens kyrka. Start 31 augusti.
Anmälan och funderingar: roos-marie.oskarsson@svenskakyrkan.se , 0520 472961

Barnkören höjdarna, årskurs 2-6

Skogshöjdens kyrka
Onsdagar kl 16-17

Musikworkshop , från årskurs 7

Skogshöjdens kyrka

30 september, 21 oktober
kl 17.30-19.30

22 november
kl 15.30-17.30