Foto: Carolina Egenvall

Barn i Götalundens kyrka

Många kul aktiviteter för barn i Götalundens kyrka!

D/K- klubben

Kör, dramaövningar och lek för 5-7 åringar. Vi ses sex st måndagar kl 16.15-17.00 i Götalundens kyrka med start 29:e augusti. Söndagen 2:a oktober kommer vi delta på gudstjänsten och sjunga några sånger.

Barnen kommer varje vecka träffa Magdalena Stålhandske, teaterpedagog, och Emma Bengtsson, musikpedagog. 

Anmälan till emma.bengtsson@svenskakyrkan.se
0768-36 32 00

Körsång är bra för kropp och knopp! När man sjunger tillsammans blir man både lugnare och lyckligare. Man tränar genom musiken motivation, uppmärksamhet, minnesfunktioner och språkförmåga. Tillsammans blir vi också ett härligt gäng som har roligt ihop.

I höst startar vi två nya körer:

Götalundens Barnkör för åk 2-4

I Götalundens Barnkör introduceras barnen i körsång och genom lekfulla övningar utvecklas rösterna. Genom rörelser till sångerna utvecklas motoriken och texten fastnar lättare. Vi kommer även att använda oss av Music Mind Games. MMG är ett koncept där man på ett lekfullt sätt närmar sig musikteori, både i praktiken och i teorin. Detta är ett hjälpmedel för att förstå musikens uppbyggnad och så småningom läsa noter. Med jämna mellanrum deltar vi i gudstjänster, konserter eller andra tillställningar. Framöver kommer vi även åka på läger.

 

Vi ses på måndagar kl 16.15-17.00 med start 3:e oktober. Ledare: Emma Bengtsson, musikpedagog och Jenny Mossberg, församlingspedagog.

Anmälan till emma.bengtsson@svenskakyrkan.se  eller 0768363200 via sms eller samtal.

Götalundens Diskantkör för åk 5-7

I Götalundens Diskantkör höjer vi ribban något och börjar sjunga stämmor och svårare repertoar. Vi fortsätter med Music Mind Games och tränar notläsning. Alla i åk 5-7 är välkomna till Diskantkören, oavsett hur mycket man sjungit tidigare, men man bör vara intresserad av att sjunga och lära sig mer. Med jämna mellanrum deltar vi i gudstjänster, konserter eller andra tillställningar. Framöver kommer vi även åka på läger.

 

Vi ses på måndagar kl 17.15-18.15 med start 19:e september. Ledare: Emma Bengtsson, musikpedagog och Jenny Mossberg, församlingspedagog.

Anmälan till emma.bengtsson@svenskakyrkan.se  eller 0768363200 via sms eller samtal.

BAKE

För barn i årskurs 4-6
Bakning-Andakt-Kompisar-Engagemang
Vi ses några gånger per termin och bakar. Det vi bakar säljs till förmån för ACT Svenska kyrkan eller skänks till någon av våra verksamheter. Vi träffas, bakar och har roligt tillsammans och gör samtidigt skillnad för andra människor i vår stad och runt om i världen! Anmälan krävs!

Kontakt:
Jenny Mossberg, Församlingspedagog
jenny.mossberg@svenskakyrkan.se
0520-472962

Ungdomsgrupp 15-18 år

Är du mellan 15 och 18 år och vill veta mer om den kristna tron eller känner att du saknar ett sammanhang där man kan prata om allt mellan himmel och jord?