Jag är konfirmand

Här ligger all information och alla verktyg ni som konfirmander och vårdnadshavare kommer att behöva.

Svenska Kyrkans Unga

Bli medlem i Svenska kyrkans Ungdomsorganisation Svenska Kyrkans Unga - en demokratisk rörelse med Kristus i centrum och dopet som grund för unga att växa i tro och ansvar. SKU Trollhättan finns i Skara distrikt och är öppen för dig!

Svenska Kyrkans Unga