Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Trons kraft

Familjemässa - Abraham och stjärnorna

27/10 kl. 10.00
S:t Nicolai kyrka

Trons kraft - om Abraham och stjärnorna

Om att våga lita på det vi inte kan förstå.

Barn och vuxna från vår Barn- och familjeverksamhet deltar i musikalen tillsammans med pedagoger och musiker.

Välkommen!

Patriarken Abraham
Abraham började bli gammal och hade ännu inte fått några barn. När han klagade lockade Gud ut honom och visade natthimlen för honom. Gud sa: Se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Så talrika skall dina ättlingar bli. De ska bli Guds eget folk. 

Efter många prövningar i sin tro fick Arbraham flera barn och patriarken Abraham är enligt judisk, kristen och islamisk tro hebréernas stamfader och grundläggare för de monoteistiska abrahamitiska religionerna.