Foto: Ingmar Hagerfors /ikon

Pilgrim

Bra för både kropp och själ

Vi går på långa vandringar ca en gång per månad. Under vandringen pågår även en inre resa då vi går i en meditativ tystnad.

Bra för både kropp och själ!

Inför varje vandring träffas vi och planerar.

För mer information kontakta Mari Ekdahl, diakon.

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot
nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar. Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.

Projekt PILGRIM – en levande pilgrimsled genom Skåne

Att vara pilgrim

Människan är en vandrande varelse. I alla tider har hon gett sig iväg till platser hon ansett vara viktiga/heliga. Hon har då kallat sig pilgrim.

I den kristna traditionen är de stora pilgrimsorterna Jerusalem/Betlehem, Rom och Santiago de Compostela. I Norden är de viktigaste pilgrimsplatserna heliga Birgittas grav i Vadstena och Olof den heliges grav i Nidaros, Trondheim.

Under medeltiden var pilgrimsvandrandet något självklart för människan och det sägs att 1/3 av Europas befolkning ständigt var på väg till en helig plats. Förutom de riktigt stora vallfartsorterna fanns de mer lokala som Sankt Olofs kyrka i Lunkende by på Österlen (numera heter byn Sankt Olof) som var Danmarks största Olofhelgedom eller Vår Frus kyrka i Östra Alstad (numera heter byn Fru Alstad) som var en betydande pilgrimsort på Söderslätt.

Efter att ha varit en nästintill bortglömd företeelse så har pilgrimsintresset nu börjat blomstra i hela Europa och även i Sverige. I att vandra och färdas ligger något djupt mänskligt. Det enkla livet med lätt packning utmanar vårt västerländska sätt att leva våra liv.

En pilgrimsvandring är inte en vandring vilken som helst. Den går alltid till en yttre fysisk plats, oftast en kyrka, men är samtidigt en vandring som leder inåt, in mot den heligaste av alla platser – den i vårt inre där mötet sker.

Pilgrimsled i Skåne

Den heliga Birgitta (1303-1373) är ett av Europas sex skyddshelgon. Hon var pilgrim och färdades till all de stora pilgrimsorterna. Hon besökte t ex både Santiago de Compostela och Nidaros.

Norr om oss genom Sverige och Norge återställs just nu de gamla pilgrimsvägarna mot Nidaros och söder om oss bygger Tyskland, Danmark m fl. länder pilgrimsvägar söderut att ansluta till de uråldriga lederna från Frankrike in i Spanien och till Compostela. I Tyskland har under 2007 en cykelpilgrimsled etablerats mellan Glückstadt och Puttgarden, projekt Mönchsweg.

Projekt Pilgrims tanke är att etablera en pilgrimsled som knyter ihop Santiago de Compostela och Nidaros. Här kommer Skåne in i bilden! När man sökt lämplig dragning av leden (eller lederna som det egentligen är) har man sökt platser/kyrkor med en intressant historia men också letat efter församlingar som skulle vilja/kunna anta utmaningen att bli en pilgrimsförsamling längs leden.

Projekt Pilgrim har arbetat fram en huvudpilgrimsled som når Skåne via Danmark i Malmö och därifrån fortsätter till Lund. Lund var under medeltiden Nordens kyrkliga centrum och hade en stor betydelse för pilgrimen. Ingenstans i Europa har man t ex funnit så många bevarade pilgrimsmärken som i de medeltida gravarna i Lund. Från Lund fortsätter leden norrut mot Växjö stift.

Projekt Pilgrim har också utarbetat alternativa leder. Pilgrimen kan komma via Trelleborg till Skåne och via Fru Alstad, Genarp och Dalby sedan Lund. Man kan också ansluta till hudvudpilgrimsleden via Helsingborg. Från Lund kan man färdas österut mot Simrishamn och sedan norrut längs kusten – en led som förbinder alla platser i Skåne där Premonstratensorden verkade ca 1150-1540. Leden går via Sankt Olofs kyrka som just nu håller på att utvecklas som en levande pilgrimsplats.

(Projekt Pilgrim drivs av Lunds domkyrkoförsamling på uppdrag av Lunds stift och i samarbete med Svalövs kommun och Föreningen Furuboda. Projektet är också en del av det tyska projektet Mönchsweg i vilket samverkan även sker med Danmark, Norge, Pilgrimscentrum i Vadstena m fl.)

En levande led

I den kristna klostertraditionen har det alltid varit viktigt att ta emot främlingen/pilgrimen som en gäst.  Pilgrimen som kommer är en möjlighet och rikedom. Pilgrimslederna fylls av ett inre liv av församlingarna genom att man anordnar pilgrimsvandringar lokalt längs leden t ex mellan två kyrkor/församlingar, bildar pilgrimsgrupper som kan leda vandringar mm.

Allt fler ger sig av för att vandra några veckor till t ex Santiago de Compostela, en vandring som ofta förändrar vandrarens liv. När vandraren återvänder hem söker hon ett sammanhang att fortsätta vara pilgrim i men nu i vardagen, vilket är svårare. Här kan församlingen spela en stor roll för den sökande pilgrimen.