Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst med meditation

Be med hjärtat. Tänk med hjärtat. Andas med hjärtat.

Upptäck hjärtats dolda människa. Andas Gud, ut och in. Upprepa tyst för dig själv: ”Jesus Kristus”. ”Jesus” på inandningen, ”Kristus” på utandningen. Kom till ro med hjälp av denna upprepning. Låt ovidkommande bilder och tankar försvinna bort. Låt denna korta bön få föra dig till enhet och enkelhet.

Be med hjärtat. Tänk med hjärtat. Andas med hjärtat. Guds hjärta talar tillbaka. I form av puls – som läggs till puls, som i ett radband, som bildar mening och form. I meditativ gudstjänst råder meditativ bön, sång och tystnad.

Träffar i vår:
16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5
Kl 18.00-ca 18.45
S:t Nicolai kyrka

Mari Ekdahl

Mari Ekdahl

Trelleborgs församling

Diakon

Stina Backlund

Stina Backlund

Trelleborgs församling

Musiker