Gudstjänst med meditation

Be med hjärtat. Tänk med hjärtat. Andas med hjärtat.

Upptäck hjärtats dolda människa. Andas Gud, ut och in. Upprepa tyst för dig själv: ”Jesus Kristus”. ”Jesus” på inandningen, ”Kristus” på utandningen. Kom till ro med hjälp av denna upprepning. Låt ovidkommande bilder och tankar försvinna bort. Låt denna korta bön få föra dig till enhet och enkelhet.

Be med hjärtat. Tänk med hjärtat. Andas med hjärtat. Guds hjärta talar tillbaka. I form av puls – som läggs till puls, som i ett radband, som bildar mening och form. I meditativ gudstjänst råder meditativ bön, sång och tystnad.

Träffar i vår:
4/3, 29/4
18.00-ca 18.45
S:t Nicolai kyrka

Stina Backlund

Stina Backlund

Trelleborgs församling

Musiker