L.I.F.E.

Kvällsmässa - ungdom

KVÄLLSMÄSSA - UNGDOM
Detta är en mässa anpassad för ungdomar, men som samtidigt passar alla som uppskattar en enklare och lite annorlunda gudstjänst. 

I samband med nattvarden finns möjlighet att, under sång och musik, gå runt på olika stationer i kyrkorummet. Dessa stationer är anpassade efter kvällens tema. 

L . I . F . E betyder liv men står också för
Love – Inspiration – Forgiveness – Energy

Torsdagar 18.00-19.00
den 11/3, 8/4, 6/5 
S:t Nicolai kyrka

Catarina  Liljeberg

Catarina Liljeberg

Trelleborgs församling

komminister - präst