L.I.F.E – en ungdomsmässa

En liten annorlunda mässa som tar avstamp i olika tema.

Detta är en mässa anpassad för ungdomar, men som samtidigt passar alla som uppskattar en enklare och lite annorlunda gudstjänst. I samband med nattvarden finns möjlighet att, under sång och musik, gå runt på olika stationer i kyrkorummet. Dessa stationer är anpassade efter kvällens tema. 

L . I . F . E betyder liv men står också för
Love – Inspiration – Forgiveness – Energy

Följande torsdagar kl. 18-19 i S:t Nicolai kyrka: 30/9, 21/10, 11/11 och 16/12

Vill du veta mer? Kontakta mig

Catarina  Liljeberg

Catarina Liljeberg

komminister - präst