Lediga tjänster: Kyrkoherde

Sök senast 29 april

ÄR DU NÄSTA KYRKOHERDE I SVERIGES SYDLIGASTE STADSFÖRSAMLING?

Välkommen till Trelleborg, den sydligast belägna stadsförsamlingen i Sverige. Vi har en kyrka, ett kapell, ett församlingshem och ett engagerat arbetslag. Vi har bra relation mellan förtroendevalda, personal och församlingsbor. Församlingen har god ekonomi. Församlingen har ca 15 000 medlemmar från olika kulturer och socioekonomiska förhållanden. Trelleborg är en växande stad och ligger på bekvämt pendlingsavstånd inom Öresundsregionen. Läs mer på vår hemsida och sociala kanaler för att få en bild av vad som händer i församlings-verksamheten. Kom gärna också och besök oss och skapa din egen bild av församlingen.

Här ges du möjlighet att forma och förverkliga visioner för framtidens kyrka och gudstjänstliv ihop med kompetent och engagerad personal och förtroendevalda. Församlingen har efter pensionsavgångar många nyanställda och är i en spännande utvecklingsfas. 

Trelleborgs församling har en personalstyrka på ca 40 personer. Till din hjälp har du en ledningsgrupp bestående av kanslichef, fastighets- och kyrkogårdschef och arbetsledande personal. 

Tillsammans med andra driver du utvecklingen av församlingsverksamheten med målet att hitta kyrkans roll idag, i vår tid, i vårt sammanhang utifrån framtidens utmaningar.

VI SÖKER DIG SOM
Har ett gott ledarskap med god samarbetsförmåga, du har förtroende och tillit till dina medarbetare.

Kan skapa och upprätthålla goda relationer till medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor. Du ser vikten av att synliggöra kyrkan i samhället.

Är en kyrkoherde med erfarenhet från olika typer av församlingar och som är intresserad av att utveckla församlingslivet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:

 • Är trygg i din identitet och i ditt arbete som präst
 • Är lyhörd, samarbets- och utvecklingsinriktad och tydligt strukturerad
 • Är en närvarande och uppmuntrande ledare
 • Bidrar till trygghet, trivsel och delaktighet på arbetsplatsen
 • Har gått chefs- och ledarskapsutbildning
 • Har tidigare erfarenhet av arbete som chef och ledare, kanske även utanför kyrkans värld
 • Gillar att ge tydliga delegationer och få medarbetarna att växa
 • Har förmågan att arbeta långsiktigt och strategiskt 
 • Förstår kyrkoordningen och betydelsen av olika avtal som kyrkan ingått
 • Leder andra människor på ett ödmjukt och lyhört sätt, samtidigt som du kan fatta beslut och agera när det krävs
 • Ser vikten av miljö- och hållbarhetsfrågor

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN SENAST DEN 29 APRIL
Intervjuer sker 23 maj på Lunds Domkapitel och 24 maj i Trelleborgs församling.

SÅ HÄR GÖR DU
När du söker anställning som kyrkoherde ska dina handlingar vara kompletta. Följande handlingar ska finnas med:

1. Ansökan
2. Meritsammanställning/CV
3. Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande
4. Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut
5. Kopia på prästbrev
6. Övriga betyg och intyg som är relevanta för tjänsten

 

SKICKA DIN ANSÖKAN VIA E-POST
trelleborg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Märk ansökan med ”Kyrkoherde”

FÖR MER INFORMATION OM TJÄNSTEN

Ulf Bingsgård, ordförande kyrkorådet 
Telefon: 0720 – 21 41 12 
E-post: ulf.bingsgard@svenskakyrkan.se

Bengt Karlgren, vik. kyrkoherde
Telefon: 0410 – 597 10
E-post: bengt.karlgren@svenskakyrkan.se