Ledig tjänst: Organist 100%

Nu söker Trelleborgs församling ny kyrkomusiker!

Organist 100%


Välkommen till Trelleborg, pärlan på sydkusten! Vi har en kyrka, ett kapell, ett församlingshem, ett engagerat och kreativt arbetslag som jobbar aktivt med att möta församlingsbor på nya sätt och det finns en mycket god relation mellan förtroendevalda, personal och församlingsbor. Här finns goda kommunikationer till Malmö, Lund, Köpenhamn och kontinenten. Församlingen har cirka 14 200 medlemmar och vi är 42 anställda inom församlingsverksamhet och kyrkogård. Läs gärna mer i vårt församlingsblad och musikprogram på vår hemsida för att få en bild av alla våra verksamheter.

Om oss
Vi är måna om en god arbetsmiljö och jobbar aktivt för att vår arbetsplats ska präglas av arbetsglädje och tillit. En ny pip-orgel i anglikansk stil om ca 40–50 stämmor tillsammans med återuppsättandet av orgelfasad från 1882 är under projektering. I kyrkan finns nu en av Sveriges största digitalorglar av fabrikat Allén, en kistorgel-Klop samt en Steinway konsertflygel D-274. I församlingen finns en körtrappa som idag består av fem körer. Musiklivet i församlingen är högt uppskattat av trelleborgarna och spelar en viktig roll i stadens kulturliv.

Organist
Vi söker dig som är utbildad organist på B-nivå eller motsvarande som vill vara med och utveckla kör- och musiklivet i Trelleborgs församling.

Du är öppen för olika musikstilar och uttryckssätt i gudstjänst, körer och konserter och har förmågan att förmedla mötet mellan tradition och förnyelse. Du är flexibel och tycker om att samarbeta med andra musiker, övriga medarbetare och församlingsbor.

Vi önskar att du är med och utvecklar körverksamheten med huvudansvar för en klassiskt blandad kyrkokör samt en dagledigkör. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.

Du känner dig bekväm med och vill vara en del av vårt konfirmand- och ungdomsarbete.

Du ser musiken som en viktig del i att förmedla den kristna tron och är trygg i din egen förmåga, identitet och Svenska kyrkans tro, bekännelse och liv. Du kan genom musiken tillgodose både våra befintliga kyrkobesökare samt inspirera övriga församlingsbor till delaktighet i kyrkan och våra verksamheter.

Du kommer att ingå i vårt kyrkomusikaliska team under ledning av försteorganist Martin Arpåker.
Ansök senast den 2 februari 2023. Tillträde 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Provspelning, dirigeringsprov samt intervjuer kommer att äga rum den 9/2 och den 10/2.

Vid anställning kommer vi att kräva utdrag ur belastningsregistret.

Skicka din ansökan inklusive cv till trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi avböjer oss all kontakt med rekryteringsfirmor.

Kontaktpersoner:
Angelica Kilander, kyrkoherde, 0410–59710 angelica.kilander@svenskakyrkan.se
Martin Arpåker, försteorganist, 0410–59734 martin.arpaker@svenskakyrkan.se