Kyrkofullmäktige inbjuder till extrainsatt möte!

Torsdagen den 6 oktober kl. 18.00

Kyrkofullmäktige inbjuder till extrainsatt möte!
Trelleborgs församlings kyrkofullmäktige sammanträder 
Torsdagen den 6 oktober kl. 18.00 i Stora salen- församlingshemmet.

Mötet är öppet för allmänheten.
Hjärtligt välkomna!

Läs kallelsen genom att klicka här!

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.
Deras uppgift är bland annat att besluta om pastoratets mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt.