Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Biskopsvisitation

Biskop Johan Tyrberg kommer till Trelleborgs församling och Skytts kontrakt

Den 15-20 oktober visiterar biskop Johan Tyrberg Skytts kontrakt.
Biskopen ska bland annat besöka alla åtta församlingarna, Trelleborgs Hamn AB och Vellinge kommun, samtala med medarbetare och förtroendevalda och inte minst – fira gudstjänster.

Bland biskopens uppgifter finns bland annat att vårda och värna kyrkans enhet och se till att församlingarna följer Svenska kyrkans bekännelse och ordning. Ett sätt att utföra dessa uppgifter är att genomföra visitationer. I höst kommer turen till Skytts kontrakt som geografiskt består av församlingarna i Vellinge och Trelleborgs kommuner.

– Jag hoppas på många kreativa möten som kan få positiva konsekvenser för framtiden. Kyrkan är inget egenintresse, hon är, och ska vara, en del av samhället och i människors liv. Vårt uppdrag som kyrka har vi för världen, både för dem som är omedvetna om och för dem som upplever Guds närvaro. Som kyrka behöver vi bli bättre på att lyssna med respekt och göra teologiska analyser, säger biskop Johan.

Under visitationen ska biskopen besöka alla församlingarna och prata om hur de arbetar och vilka utmaningar de står inför. Han ska också tillsammans med kyrkoherdarna göra två studiebesök. Hos Vellinge kommun ska man bland annat prata om hur man rustar sig för klimatförändringar med höjda vattennivåer. Svenska kyrkan behöver också vara väl förberedd för ett annat klimat för att bland annat kunna skydda kyrkor och kyrkogårdar. Det andra besöket görs hos Trelleborgs Hamn AB.

– Trelleborgs hamn har betydelse för hela Sydsverige, den är en port till/från Europa och mängder med passagerare och gods passerar dagligen. Jag är intresserad av att få en bild av hur hamnen påverkar våra liv och hur man tänker kring sitt ansvar för trafiken och därmed för vatten och luft.

Som biskop har man ett särskilt ansvar för de som vigts till tjänst. Biskop Johan ska därför träffa präster och diakoner för att samtala om de löften man avger i samband med sin vigning, hur det är att verka som präst och diakon i kontraktet och andra aktuella frågor. Alla medarbetare som är engagerade i konfirmandverksamheten ska också få ett särskilt möte med biskopen.

– Arbetet med konfirmander är en mycket viktig verksamhet och jag har på många håll sett vilken stor betydelse den har både för kyrkan och för de som konfirmeras. Konfirmationen har ofta en betydelse både när den är aktuell och även senare i livet. Jag är optimist så trots sjunkande konfirmandstatistik är jag övertygad om att alla församlingar kan hitta nya vägar som fungerar i just deras område.

Camilla Lindskog, pressekreterare

Vill Du träffa biskopen?

15/10 Kontraktsmässa
S:t Nicolai kyrka 17.00
17/10 Föredrag
Gislövs kyrka 18.30
Kvällen inleds med en kvällsbön klockan 18.00.
20/10 Festmässa
Vellinge kyrka 10.00
Buss går från församlingshemmet kl. 09.15

 

FAKTA
Skytts kontrakt består av församlingarna Vellinge-Månstorp, Trelleborg, Höllviken, Dalköpinge, Hammarlöv, Källstorp, Anderslöv och Skanör-Falsterbo.

Lunds stift, som består av Skåne och Blekinge, är indelat i 14 kontrakt. Alla kontrakt har en kontraktsprost som utses av biskopen. I Skytts kontrakt är det Vellinge-Månstorps kyrkoherde Iva-Katharina Kummer som är kontraktsprost och bistår biskopen med tillsyn och ledning.FAKTA: VISITATION
Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.

Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.

På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.

Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.