Foto: Kristina Strand Larsson / IKON

Vårstädning på kyrkogården

Då var det dags att göra vårfint på kyrkogården.

Vi påbörjar vårstädningen på vår kyrkogård måndag 22 mars. Granris, kransar och övriga vinterdekorationer kommer då att tas bort på samtliga gravplatser. De dekorationer som ni vill ha kvar måste tillvaratas senast söndag 21 mars. Önskar ni hjälp med tillvaratagandet av vissa dekorationer för senare upphämtning så kan ni kontakta våra kyrkvaktmästare.