Vad är det som gäller?

Gudstjänster, dop, vigsel, begravning, konserter

Coronapandemin slår hårt utöver hela vår värld, så också för Svenska kyrkan och Träslövs församling.

Från den 9 februari 2022 så släpps alla restriktioner och vi får träffas igen.

Avslutningsvis ett ord från Herren Jesus själv:

”-Er befrielse närmar sig” (Lukasevangeliet 21:28)

Herren frid åt er alla!

Ola Bjervås, kyrkoherde