Konfirmation

HUR GÅR KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN TILL?

I TRÄSLÖV

…träffas konfirmandgruppen varje måndag mellan 15.30 och 17.30.

Allt börjar måndag 12 oktober 15.30 – 17.30 i Träslövs församlingsgård.

I TRÄSLÖVSLÄGE…

… träffas konfirmandgruppen varje tisdag mellan 15.30 och 17.30.
Allt börjar tisdag 13 oktoberr 15.30 – 17.30 i Träslövsläge församlingshem.

Då vi fortfarande arbetar för fullt med att anpassa formatet efter storleken på grupperna återkommer vi inom några veckor med mer information kring träffar med avvikande tider och datum samt för föräldramöte och annat. Ni kommer också få en lista över vad man behöver göra för att konfirmeras.

 

På grund av coronatider har vi inte haft möjlighet att konfirmera föregående års konfirmander ännu och en hel del arbete återstår där varför vi är sena med informationen gällande detta. Jag tackar för ert tålamod och att ni haft överseende med detta!

 

Vänliga hälsningar

 

Jacob Stille
Präst, tel. 0340 – 20 10 34

 

 

Behandling av personuppgifter
Genom att anmäla dig så ger vårdnadshavare och konfirmander samtycke till att Träslövs församling registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera konfirmationen. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen.

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för evigt för historiska ändamål.

Rättigheter
Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas. Vill ni få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till Träslövs församling på 0340-201030 eller traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se