Julinsamling till Act Svenska kyrkan

Insamlade gåvor och kollekter till julinsamlingen gav 24 529:- Tack för din gåva.

Mellan 27 november - 6 januari går även

 all försäljning på våra bokbord till Act Svenska kyrkan.

 

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. Det kan vi aldrig acceptera. Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Act står för att agera och att omsätta tro i handling - alltid med människors lika värde och rättigheter i fokus.

Att skänka en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. 


Tack för din gåva!