Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Har du varit utsatt för övergrepp?

Har du varit utsatt för övergrepp?
Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen?

Här följer en länk som visar vart du kan vända dig: 

läs mer om övergrepp

Någon att tala med