Foto: True North/Ikon

Ge en gåva till katastrofinsatser

Nödrop - Mellanöstern

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen. Våra humanitära insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet. 

Din gåva behövs!

19 februari - 2 april har vi insamling till Act Svenska kyrkan.

All försäljning av ljus i våra kyrkor går till insamlingen. 

Swisha din gåva till: 123 368 81 99

DELA LIKA UNDER SAMMA HIMMEL

Världen står inför en global hungerkris. Det finns tillräckligt mycket resurser globalt för att lösa hungerkrisen, ändå är världen hungrigare än någonsin. Problemet är en fördelningsfråga, vi delar inte lika på makt och resurser.
Vi måste tillsammans skapa möjligheter där människor själva kan försvara sin rätt till en hållbar försörjning. Tillsammans kan göra skillnad för människor som lever i utsatta situationer, påverkas av naturkatastrofer och flyr från krig. Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv!

Det pågår en global hungerkris, men det borde inte vara så. ”Vårt dagliga bröd” är både ett av människans mest grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Människor som är undernärda blir oftare sjuka, har svårt att följa utbildningar och hela samhällets ekonomi hämmas. Och omvänt – människor som kan äta sig mätta blir friskare och kan både förbättra sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. 

Att dela bröd och att i ord och handling verka för att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv utan hunger, har från första stund varit en del av kyrkans uppdrag. 

Årets fasteaktion bidrar till en mer rättvis värld. I en tid där människor tvingas fly från sina hem och alltför få kan äta sig mätta vill vi vara med och bryta den negativa utvecklingen. Samtidigt som vi arbetar för alla människor rätt till mat jobbar vi också med att ge stöd till människor som hamnat i utsatthet efter krig och katastrofer. Din gåva gör skillnad både i akuta och långsiktiga insatser.

Var med och gör skillnad du med
Vår tro leder oss till handling och vi agerar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med människor över hela världen arbetar vi för förändring. För 110 kr kan en familj i Filippinerna äta sig mätta under en veckas tid. Genom att dela med dig kan du bidra till att fler familjer får äta sig mätta, att barn får näringsrik mat och kan växa upp till friska individer. 

Gåvorna som samlas in under Fasteaktionen används där behoven är som störst.