Bön inför Pingsten (Varbergsbönen)

Var med och be en ekumenisk bön skriven av fader Björn Göransson (katolska kyrkan). Bönen finns även tonsatt av en av församlingens präster Kalle Svensson.

Kom Helige Ande,
godhetens och
sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan
med Din kärleks eld.

Ge oss ljus,
ledning och inspiration
så att vi ser, förstår
och handlar rätt.

Ge oss nåden
att leva efter Kristi vilja
och följa Honom som är
vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp
förankrat i Gud,
vårt ursprung och mål.

Text: fader Björn Göransson, musik: Kalle Svensson.

Du hittar en tonsatt version av sången här nedan eller klicka på länken här