Sinnesro

Ljusprojekt!

Vi arbetar projekterande med barnen där syftet är att undersöka och reflektera tillsammans utifrån barnens olika hypoteser

 

Vi har sett att barnen fascineras av ljus och mörker samt ljusets olika effekter som tex skuggor. Ljus är ett utforskningsbart ämne som kan leda till många intressanta lärprocesser hos såväl barn som pedagoger.

Sinnesro

 

 

Syfte:

 • Vi vill utveckla barnens nyfikenhet och intresse för ljusets effekter
 • Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och upptäcka ljus på olika sätt
 • Vi vill att barnen ska bli delaktiga i att utforma innehållet i projektets förlopp
   

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra
 • Sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • Sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • Sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation