Foto: Kristina Strand Larsson IKON

Vandring i klimatveckan

Svenska kyrkan deltar i klimatveckan i september.

Klimatveckan i Tranås kommun i höst den 12-19 september.

Linneagårdens förskola i Linderås kommer att ha en utställning med tema miljö i Linderås församlingsgård.

 Svenska kyrkan planerar en pilgrimsvandring lördagen den 15 september. Hållbar inåt - hållbar utåt.

 

http://klimatveckan.klimatradet.se/