Foto: IKON

Utbildning om miljö

Klimathandläggare Frida Gårdmo, Linköpings stift, kommer till Tranås pastorat och håller en grundläggande miljöutbildning den 4 maj.

När: Torsdagen den 4 maj kl. 17.30-20.30 i Tranås församlingshem. 
Vi bjuder på fika. 

Anmälan senast den 28 april till pastorsexpeditionen på tfn 0140-674 00 alt. tranas.pastorat@svenskakyrkan.se 

Välkomna!