"Hur skapar vi fred med jorden?

Studiecirkel med fokus på hållbar värld, där vi lever i fred med varandra och hela skapelsen. Tranås församlingshem, start 25 januari.

Välkommen att delta i en studiecirkel kring "Hur skapar vi fred med jorden?" Ett studiecirkelmaterial som vill frigöra handlingskraft i arbetet för en hållbar värld, där vi lever i fred med varandra och hela skapelsen. Genom fokus på teologiska och existentiella samtal i kombination med handling, fördjupar studiecirkeln förståelsen för vår roll och vårt ansvar i hållbarhetsarbetet. Materialet bygger på tron att alla människor har kunskap och erfarenheter som är viktiga i arbetet för en hållbar framtid i fred med jorden. Materialet är framtaget som en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. 

Vi träffas fem torsdagskvällar i rad, från och med 25 januari kl. 17-20 i Tranås församlingshem. Ledare är Frida Gårdmo.
Vi bjuder på kvällsfika.

Anmälan senast 23 januari till pastorsexpeditionen 0140-67400, begränsat antal platser.

Vid frågor kontakta Ina Nord, 0140-67406