SOPHIA projektet

SOPHIA- Social Och Praktisk Handledning I Arbetet. Projektet är att vara en hjälp för människor som behöver meningsfull sysselsättning.

Lägesrapport sommaren 2016:

Svenska kyrkan i Tranås har nu kommit halvvägs i tiden för SOPHIA-projektet(Social Och Praktisk Handledning I Arbetet) vi arbetar med i församlingshemmet i Tranås. Sysselsättning för deltagarna kan erbjudas inom tre områden: tvättgrupp, serveringsgrupp samt köksgrupp.

Syftet för projektet är att vara en resurs i vårt eget diakonala arbete men också för samhället, t ex för Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ/omsorg(LSS)

Vår önskan med projektet är att var en hjälp för människor som behöver en meningsfull sysselsättning utifrån sina förutsättningar ex; skapa rutiner för vardagen, arbetsträning och social träning. Vi vill också göra kyrka och församling till en aktiv och relevant kraft i samhället.

Under året som gått har 14 personer deltagit och 5 av dessa har avslutat sin projekttid.  

Frågor: Ulf Svensson, ansvarig komminister.