Foto: Anneli Pettersson

Babysång

Välkommen till babysång i vår i Tranås församlingshem, tisdagar kl. 09.30-11.00. För barn 3-8 månader + föräldrar.

I sången och rörelserna får du och ditt barn tillsammans uppleva musiken. Där får småttingar och pyren lustfylld stimulans för alla sinnen och möjlighet att utveckla bl. a balans, reflexer, rumsuppfattning och motorik.

Tisdagar kl. 09.30-11.00 i tranås församlingshem

För barn ca 3-8 månader + föräldrar. Då förälder och baby ska få musicera ostört med varandra får äldre syskon inte vara med under babysången.
Vi börjar med sångstund och därefter fikar och leker vi tillsammans.

anmmälan:

Anmäl dig nu till vårterminen via mail:
barnverksamheten@svenskakyrkantranas.se

eller telefon Amanda Winbladh 0140- 674 10, Anneli Pettersson 0140-674 37. Begränsat antal platser: 

Terminsavgift: 100 kr
Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Amanda och Anneli