Foto: PMB Media&Design

Nyfikenhet och lust att lära

Vi tar vara på elevernas nyfikenhet. Här kommer mer text inom kort.

Änglagårdens fritidshem

Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar till vara på elevernas nyfikenhet och lust att utforska och lära. Där elevernas nyfikna frågor ligger till grund för de projekt verksamheten arbetar med. Vi vill göra detta genom att erbjuda en inspirerade och förändlig miljö som inspirerar eleverna till skapande, och experimenterande, lek och lärande. Vi har bl a. tjej- killgrupp, torsdagskockar, veckans utmaning, skapande och utedag.

Änglagårdens förskola

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Här kommer mer text inom kort.