Foto: Jessica Henning

Meditation i stillhet

Meditation - att sitta sig till stillhet. Tisdagar kl. 17.30 i Tranås kyrka. (ingen föranmälan).

Vi sitter i tystnad i Guds kärleksfulla blick.
Ingen föranmälan. Ingen kostnad. Alla varmt välkomna!
Nybörjare kom 20 min innan.

Vi behöver balans i livet både i arbete och vila. När vi mediterar låter vi allting vara som det är, utan att värdera. Den kristna djupmeditationen är en ordlös bön där vi bara ÄR inför Guds kärlek. I meditationen sitter vi i tystnad och stillhet. Varje meditation inleds med en kort bön.

 

 

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Den heliga Birgittas bön