Adelöv/Linderås kyrkokör

Körövning torsdagar kl. 18.30-20.00 i Linderås församlingsgård.

Vi är en blandad kör som övar varje torsdag i Linderås. Kören medverkar vid gudstjänster några gånger per termin. Ibland gör vi någon körresa eller har utbyte med andra kyrkokörer. Välkommen att vara med och sjung med oss!

Är du intresserad att vara med?
Välkommen att höra av dig till Mariette lagg, kantor och körledare.
Tfn 0140-674 32.
E-post: mariette.lagg@svenskakyrkan.se