Församlingsbladet Kyrktuppen

Här kan du läsa vårt församlingsblad Kyrktuppen, som utkommer med fyra nummer per år. Har du inte fått den hem - hör av dig så skickar vi den.

2021

Kyrktuppen nr 4

Lösningen till korsordet finns här

Kyrktuppen nr 3

Lösningen till Barnens korsord finns här

Kyrktuppen nr 2

Lösning till korsordet finns här

Av de inkomna rätta svaren är en vinnare lottad och underrättad.

Kyrktuppen nr 1

Lösning till korsordet finns här

Av de inkomna rätta svaren är en vinnare lottad och underrättad.

 

 

Kontakt: