Kris (skriv rubrik här)

Skriv här vad som hänt kortfattat.

Rubrik (byt ut rubrik)

?????? Invänta info från krisledningsgruppen vad för info som ska skrivas in, alt så länge skriv att information kommer inom kort och att sidan uppdateras kontinuerligt. Skriv in information om vad som hänt och kortfattad men saklig och säker info.  

Jourtelefon: Kyrkoherde Carl Magnus Alstermark, 070-625 57 44

Pastorsexp, öppet ????: 0140-674 00

 

Kontakta jourhavande präst

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam?
RING Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst.
SKRIV DIGITALT BREV Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.
CHATTA Genom vår chatt når du Jourhavande präst alla dagar 20-24. 

Om POSOM

POSOM Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) är en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller krisgrupper för socialt omhändertagande och akut krisstöd. POSOM utför olika former av individuellt anpassade krisstödssamtal för personer som drabbats av traumatiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 krishändelser per år och genomför cirka 900 krisstödssamtal per år.

Länk till POSOM nationellt

I Tranås ingår Svenska kyrkan i den lokala POSOM gruppen.

Nedan, text från www.tranas.se:

Kontakta Tranås Säkerhetecentrum. I Tranås har vi har samlat ambulans, räddningstjänst och polis under samma tak i Tranås Säkerhetscentrum. Tillsammans verkar vi för att göra Tranås till ett ännu bättre ställe att bo och verka på.

Kommunalt servicenummer 0140-681 12
För att öka tryggheten och närvaron ytterligare i Tranås finns ett servicenummer. Detta nummer kan användas till att rapportera om olika störningar eller avvikelser i kommunen såsom vattenläckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser som kommunen kan behöva få reda på.

Ringer du 0140-681 12 kopplas du till vakthavande befäl som, om möjligt, svarar dygnet runt.