Förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Vad och hur ska vi göra?

Vad och hur

VAD?

 • Kännedom om allemansrätten
 • Utevistelse vid olika årstider
 • Kännedom om kost
 • Kännedom om balansen mellan sömn, vila och fysisk aktivitet

HUR?

 • Utedagar hela året
 • Experiment - hur håller man sig varm
 • Film om bra klädsel - UR
 • Information om allemansrätten genom flanellograf och ev film
 • Tipspromenad om allemansrätten
 • Skräpletardagar - "Håll Sverige Rent"
 • Situationslärande kring kost, sömn, vila, fysisk aktivitet
 • Temavecka om livsstil under november
 • Uppmärksamma Earth Hour
 • Fairtrade
 • Gröna pärlan i Frälsarkransen