Foto: Ikon

Film från studiebesök i ladugården

Se film från studiebesöket i ladugården i Adelövs trakten. Det gav Ko-effekt.

Ko-effekt i Adelöv. I andra delar av världen kan en enda ko förändra liv. Mjölkförsäljning ger inkomster, gödsel ökar avkastning på jordbruket. Det leder till ökad jämställdhet, skolmöjligheter och ökad självkänsla. Det blir helt enkelt ko-effekt! 
En solig marseftermiddag samlades 80 personer i Adelövstrakten för att göra ett studiebesök i ladugården hos familjen Källner i Ingelsbo. Ett besök i en modern svensk ladugård kombinerades med information om Ko-effekten i Tanzania i Svenska kyrkans fastekampanj, andakt med allsång; ”Jag har kossorna att tacka, att jag har smöret på min macka, alla kossorna i hagen, gör att jag blir mätt i magen” och avslutningsvis bjöds på husmors nybakade bullar med ett glas mjölk.
Det gav också ko-effekt!
#maträtten #fastekampanjen #svenskakyrkan #koeffekten