Foto: Christer Brosché/Ikon

Ditt medlemskap

Läs mer om vad ditt medlemskap innebär,

Ditt medlemskap:
Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet dit du är välkommen att i lugn och ro tänka dina egna tankar och kanske be en bön.

Svenska kyrkan är en av landets största musikscener, och varje år deltar tusentals svenskar i alla åldrar i någon av kyrkans musikverksamheter. 
Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Grunden är tron på Jesus Kristus som vår Herre och gemensamma drivkraft.

Gemenskap och ansvar
Varje år deltar en majoritet av Svenska kyrkans nära sju miljoner medlemmar i en aktivitet annordnad av kyrkan. Det kan vara i den lilla kören på landet, ett konfirmationsläger eller i en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete för bistånd och utveckling. Som medlem kan du ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling, och får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.
 
Hit går medlemsavgiften
Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer och soppkök, sjukhuskyrkan, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Svenska kyrkan finns även med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.

Medlem genom dopet
 Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt.

Har du fler funderingar kring medlemskapet, läs mer på Svenska kyrkans sida om vad kyrkoavgiften går till, utträde mm.