Foto: Jessica Henning

Diakoniexpeditionens öppettider

Vecka 22-28 måndagar kl. 10.00-12.00 Vecka 29-30 STÄNGT Vecka 31- 34 måndagar kl. 10.00-12.00

Sommaren
Vecka 22-28 måndagar kl. 10.00-12.00
Vecka 29-30 STÄNGT
Vecka 31- 34 måndagar kl. 10.00-12.00

Hösten
Fr.o.m vecka 35
Kl. 10.00-12.00
Måndagarbistånd, matkasse
Torsdagarövriga ärenden