Borgerligt alternativ

Presentation av Borgerligt alternativ i Tranås inför Kyrkoval 2017.

Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande

Det behövs förtroendevalda som vill utveckla Svenska kyrkan. Borgerligt alternativ i Tranås är beredda att ta ansvar på alla nivåer och är inte bundet till något politiskt parti.

De kristna värderingarna har format samhället och utgör grunden som vi vill värna, vårda och utveckla.

Det ska vara lätt att vara medlem därför vill vi arbeta för en friare församlingstillhörighet och utreda möjligheten att införa golv och tak för kyrkoavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl.

För att hushålla med resurser vill vi också motverka en svällande byråkrati på alla nivåer och undersöka möjligheten till tidsbegränsade förordnanden för kyrkoherdar och biskopar.

Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta men vi måste inventera och prioritera vilka fastigheter vi ska satsa på. Kyrkomusiken är en tillgång som vi vill förstärka. Samverkan med skolor och utbildningscentra är viktigt. Skolavslutningar i kyrkan är en del i mötet med barn och unga.

Vi måste alla hjälpas åt och ta ansvar för hur jordens ändliga resurser används.
Svenska kyrkan utomlands har en viktig funktion att fylla. Kyrkan är också en viktig aktör i civilsamhället och vid kriser och katastrofer. Diakonin behövs alltmer och vi vill se till att de svagaste i samhället, liksom våra nysvenskar, ska få det stöd de behöver.

 

Namnlista Kyrkofullmäktige:

 

1. Siw Warholm

2. Lars-Erik Andersson

3. Susanna Alm-Alexandersson

4. Lisbeth Asp-Fransson

5. Cristina Rofors

6. Ingvar Jacobsson

7. Per Samuelsson

8. Kerstin Rittmark

9. Helen Uddenberg

10. Sirkka Sjögren

 

 

På bilden:

Från vänster: Lisbeth Asp-Fransson, Lars-Erik Andersson, Siw Warholm, Ingvar Jacobsson, Susanna Alm-Alexandersson.

Lite frågor och svar


Hur ser er vision ut för livet i våra församlingar om fem år?

Svar: Tranås pastorat har ett gott liv och ett fint samarbete mellan alla geografiska delar - Adelöv, Linderås och Säby. Vi har ännu mera utvecklats till en vardagens mötesplats med samtal och måltider t.ex. för den växande äldre befolkningen.

Vilka förslag kommer ni att lägga fram ?

Svar: Vi måste hushålla med våra resurser både vad gäller lokaler, fastigheter, personal och frivilliga krafter. Det gäller att analysera situationen och prioritera. Det kanske betyder förändringar.

Vad tycker ni är viktigt att prioritera i ett längre perspektiv med minskade ekonomiska resurser?

Svar: Det gäller främst att värna om att kyrkan är öppen och välkomnande och våra grundläggande uppgifter: Gudsjänst, undervisning, mission och diakoni.

Behövs förtroendevalda i Svenska kyrkan?

Svar: Ja, Förtroendevalda har uttalat sin vilja att ta ansvar för kyrkans utveckling men ska naturligtvis lyssna på församlingsmedlemmarnas förslag och idéer. Kyrkan i Tranås är församlingarna och de som deltar. Förhoppningen är att medlemmarna känner sig välkomna och vill vara aktiva och lämna förslag.

Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?

Svar: Att kunna forsätta med en bra och varierad verksamhet, både i tid och rum på många platser i vårt pastorat.

Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Svar: Det är din rättighet att rösta i kyrkovalet och du försäkrar dig om att det finns förtroendevalda som arbetar för dina värderingar.