Meny

Änglagårdens fritidshem

Adelöv

Änglagårdens fritidshem startade 2001 och ligger vackert beläget i församlingshemmet i Adelöv där vi även bedriver förskoleverksamhet, verksamheterna har ett nära samarbete.

Ett av  våra styrdokument är Läroplanen för Grundskola, fritidshem och förskoleklass (Lgr 11/2017), och vi arbetar medvetet med undervisning för att nå dessa mål. Vi arbetar extra mycket med elevernas ansvar och inflytande.
För att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om demokratins principer och deras förmåga att arbeta i demokratiska former så arbetar vi med bland annat:

Var mot andra som du vill att de vara mot dig

(Gyllene regeln)
  • fritidsråd
  • förslagslåda
  • omröstningar
  • ansvarselever
  • utvärdering efter aktivitet

 

 

Personal på Änglagården

Svenska kyrkan

Birgitta Jacobsson, Vickan Boij, Kikki Engstrand, Helena Andersson, 

Helena Piel, Susanne Nilsson

 

Änglagårdens förskola och fritidshem i Adelöv
Telefon: förskolan 0140-674 27
fritids 0735-07 71 64
(växel: 0140-674 00)
epost: anglagarden@svenskakyrkantranas.se