Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Psalmer & bibeltexter

I sorg och saknad behöver vi både ord, bilder och musik som kan ge tröst och hopp. Psalmer, böner och bibelns texter kan ge uttryck åt sorgen, trösten och hoppet.

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här kan du hitta några exempel och inför begravningsgudstjänsten kan också präst och musiker ge ytterligare förslag.

Förslag på psalmer

169 I himmelen
189 Bliv kvar hos mig
190 Bred dina vida vingar
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
217 Gud, för dig är allting klart
248 Tryggare kan ingen vara
249 Blott en dag ett ögonblick i sänder
256 Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
277 Så tag nu mina händer
285 Det finns djup i herrens godhet
297 Härlig är jorden
300 O hur saligt att få vandra
303 Det finns en väg till himmelen
769 Gud, i dina händer
798 Som liljan på sin äng
799 Mista en vän

Årstidsanknutna psalmer
113 Det är en ros utsprungen
313 Min frälsare lever
198 Likt vårdagssol i morgonglöd
304 Lär mig du skog att vissna
200 I denna ljuva sommartid

Förslag på bibeltexter

Gamla testamentet
Psaltaren 23:1-4, 73:23-26, 90:12, 103:15-17, 121:7-8
Jesaja 25:8-9
Daniel 12:13
Sakarja 14:7

Nya testamentet
Matteusevangeliet 12:20-21
Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
2 Timotheosbrevet 1:9–11
Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4