Mötesplats Torslanda

Mötesplats Torslanda gör en paus

Du komma till Torslanda församlingshem för att träffa nya människor eller gamla bekanta. Kanske är du nyinflyttad eller så har du bott här länge.
Du kan komma för att fika (till självkostnadspris), umgås och samtala. Läsa dagstidning eller bok. Har du en hobby t ex handarbete/hantverk kan du ta med det som du vill sysselsätta dig med. Mötesplatsen finns för dig som vill vara i gemenskap med andra människor.
Mötesplatsen välkomnar alla, som välkomnar andra!


Församlingens diakoner finns på plats och mötesplatsen startar kl.11 med
en andakt i församlingshemmet, lokal Örnen ingång B. Välkommen att delta!

För mer information kan du kontakta någon av diakonerna Maria Brandin telefon 031-731 91 07 eller Ulrica Espenholt telefon 031-731 90 20.

Torslanda kyrka

Kyrkan är öppen varje vardag kl.9-15 för stillhet, ljuständning och bön.
Begravningsgudstjänster kan förekomma på torsdagar och fredagar.