Amhults kyrka
Foto: Fredrik Jacobsson

Livsnära veckomässa

Livesänds här på torsdagar kl. 18.30

Kollekt till swishnr. 123 007 7990
Denna veckas kollekt går till församlingens diakoni.
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus. Vi driver en samtalsmottagning med ett högt söktryck, var gärna med och bidra!