Ledarutbildning

För er som konfirmerats erbjuder vi varje hösttermin en ledarutbildning. Syftet är att tillägna sig kunskaper och färdigheter, nödvändiga för att gå in i ledaruppdrag i församlingens konfirmandarbete.

Vill du bli ung ledare?
Läger 18-19 aug – innan skolstarten!
Vi är så peppade på att bjuda in er som vill fortsätta som unga ledare i höst,
därför laddar vi på med ett lägerdygn direkt innan skolstarten.
Vi kommer att samlas i Björlanda kyrka söndagen den 18 augusti kl. 11.00,
och lägret avslutas med lunch på måndagen ca. kl. 13. Lägret är kostnadsfritt!

Lägret blir en go blandning av allt det bästa från konfaåret; gött häng, spralliga lekar, bra teman och undervisning etc.
En grym förberedelse för att sen haka på som ung ledare helt enkelt…

Anmäl dig senast den 12 augusti per mail till: philip.macinnes@svenskakyrkan.se

 

Ledarutbildningen ger deltagaren motivation att lära känna sig själv, för att bättre kunna vara en förebild i kommande ledarskap. Deltagaren ställs inför frågor som; Vilka är mina förebilder? Hur är man en bra förebild? Deltagaren får med gruppen arbeta kring fall/situationer som kan uppstå i en konfirmandgrupp och tillsammans försöka finna lösningar. I utbildningen ingår även för deltagarna att skapa ett par konfirmandträffar utifrån olika ämnen, som de sedan får pröva på varandra. I detta moment får deltagarna också öva sig i att ge varandra respons på genomförandet.

Välkommen med!