Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkan tar emot för samtal i Torslanda och på Öckerö

Känns livet tufft? Något som skaver – som du skulle behöva prata om? Hos Svenska kyrkan på Öckerö och i Torslanda­Björlanda finns en gemensam samtalsmottagning.

Alla vet inte att kyrkan erbjuder stödsamtal, ofta utan långa väntetider.

– Vi avfärdar ingen människas kris. Vi frågar inte heller om din tro eller om du är medlem i Svenska kyrkan, säger Lena Andersson, diakon.

– Om man ligger i skilsmässa till exempel kan man få ett akutsamtal hos oss. Vi erbjuder stödsamtal, betonar hon, men inte parterapi.

De flesta av oss hamnar någon gång i ett läge där livet känns svårt eller övermäktigt. En livsförändring, förlust eller en trasslig relation kan ställa till det. Eller ensamhet och oro för dig själv eller någon nära. Att få prata om det kan göra stor skillnad.

Inom kyrkan kallas detta själavårdssamtal. Det är en vanlig och viktig uppgift.

– Vi ville utveckla vårt arbete med samtal och berätta mer utåtriktat om det, säger Roland Stahre i Öckerö församling. Samma önskan fanns i Torslanda-Björlanda och då blev det naturligt att samarbeta.

Ett stödsamtal hålls i Amhults kyrka eller i församlingshemmen i Torslanda, Björlanda eller på Öckerö. Den som söker stöd kan ibland tycka det är skönt att inte göra det på hemmaplan. Ett samtal varar cirka 45 minuter och kostar inget. Ibland räcker ett samtal eller två, ibland behövs fler.

Den som tar emot för samtal är präst, sjukhuspastor eller diakon. De har erfarenhet och utbildning kring samtalsstöd och de har tystnads­plikt.

– Det som sägs stannar i rummet, säger Ingvild Fallegård, präst i Torslanda.

samtal en ventil
– Vi tar existentiella frågor på allvar. Man får sätta fingret på det som är jobbigt och kanske själv se nya samband. Ofta är det händelser i livet som väcker frågor. Varför drabbar detta mig? Varför just jag? Hur länge ska detta pågå? Finns Gud i det här?

Lena och hennes kollegor serverar inga färdiga svar.

– Samtalet kan vara en ventil där man får lämna ifrån sig något, inte bära allt själv. Om vi märker att annat stöd behövs, kan vi rekommendera att man till exempel kontaktar en psykolog.

Den som kommer för samtal brukar gå med lättare steg därifrån. ”Det känns så skönt att prata med någon man inte känner, jag hade inte tänkt på att kolla med kyrkan”, får de ofta höra.

Medarbetarna är överens:
– I samtal blir det så tydligt vad diakoni är: att bli mött som människa där jag befinner mig. Att någon går med med mig en bit på vägen.

 Text: Cecilia Sundström, december 2017/uppdat okt 2018  

kontakta Samtalsmottagningen, Torslanda-Björlanda församling och Öckerö församling

Välkommen att höra av dig. Lämna ditt
 namn och telefonnummer så blir du kontaktad.

031-731 91 00
E-post: Torslanda-Björlanda 
E-post: Öckerö