Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Träffar mitt på dagen - mötesplatser

Det är en märklig tid vi befinner oss i. Mycket av det som varit har plötsligt inte blivit alls. Torslanda-Björlanda församling håller mötesplatserna stängda ett tag framöver

Vi pausar de flesta offentliga arrangemang och grupper en tid framöver.

Däremot fortsätter vi att vara kyrka. Tro, hopp och kärlek är inte inställda!

- Den diakonala och sociala verksamheten fortsätter
- Samtalsmottagningen är öppen, tel 731 91 00
- Vi firar gudstjänst varje söndag - i det lilla och anpassade formatet. 
- Du kan boka dop, vigsel och begravning
- Kyrkorna är öppna för stillhet, ljuständning, bön och samtal.