Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fotografier

Så här hanterar vi foton/filmer i Torslanda-Björlanda församling

Vi använder ofta bilder/film på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om den verksamhet vi har. För att visa levande verksamhet behövs bilder på människor.

Vi använder bara fotografier/filmer i vår kommunikation eller profilering (bortsett från vår egen webbplats) med ett samtycke och godkännande (skriftligt eller muntligt) från de som går att tydligt identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Torslanda-Björlanda publicerar bilder/filmer och texter webbplatsen svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda vilka har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Webbplatsen lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Torslanda-Björlanda församling vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Foton/filmer som sparas i Torslanda-Björlanda församlings bild/filmarkiv är inte sökbara via personuppgifter.

Foton/filmer där medgivande finns och som vi använder i vår kommunikation (bortsett från vår hemsida) är sökbara via personuppgifter. Vi gallrar ut bilder/filmer från vårt arkiv när de känns oaktuella.