Pilar på en gata
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Är det ditt första kyrkoval

Du kanske just fyllt 16 år och det är första gången du får rösta eller så har du fått rösta innan, men av olika anledningar har det inte blivit av.

RÖSTA FÖR FÖRSTA GÅNGEN?
Ska du rösta för första gången? (klart du skall) Se filmen Så funkar kyrkovalet och bestämmandet i Svenska kyrkan (4 min: 42 sek) och Kyrkoval - en film för dig som är Ung! (3 min: 17 sek) 

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans valwebb