Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Amhults kyrka - byggnaden

Det är Svenska kyrkan i Göteborg som ansvarar för byggnationen av Amhults kyrka. Kyrkan blir en av Torslanda-Björlanda församlings tre kyrkor och ses som ett komplement till de två medeltida kyrkobyggnaderna i församlingen.

Amhults kyrka kommer av naturliga skäl inte att se ut som en traditionell kyrka. Hänsyn har främst tagits till hur den bäst kan stödja den tänkta verksamheten.

Arkitekturen är tänkt att fånga upp närmiljön - närheten till havet, berget och ekarna. Som en modern och flexibel byggnad kan Amhults kyrka möjliggöra en breddning och nydaning av församlingens verksamhet. De nya lokalernas utformning ger förutsättningar till att pröva nya verksamhetsformer för idag och för framtiden.

Kyrkan består av tre olika byggnadskroppar. Den högre byggnaden är kyrksalen som omsluts av ett lägre tak och det öppna glasade kyrktorget.

Den tredje byggnaden är en fristående klockstapel. Även på långt håll skall man kunna identifiera byggnaden som en kyrka.

Trädgården utgår från den traditionella historiska bilden av en klosterträdgård, med plats för såväl stillhet, meditation som gemenskap.

Amhults kyrka kommer att ligga på en naturskön tomt nedanför Snäckeberget och närheten till bland annat busstorget gör att kyrkan blir lättillgänglig för besökare.

Hållbarhet har varit i fokus för utformandet och det är högt ställda miljömål på den nya kyrkan. Allt från materialval, hållbarhet och återvinning.

Karta - Amhults kyrka

Amhults kyrka

Gamla flygplatsvägen 25
Torslanda

Karta - Hitta till Amhults kyrka

Amhults kyrka med klockstapel.
Amhults kyrka med klockstapel. Bild: Michael Nilsson