Bronsplakett, utnämningen Årets byggnad i Göteborg 2015
Foto: Fredrik Jacobsson

Amhults kyrka - årets byggnad

Amhults kyrka utsågs till årets byggnad i Göteborgs stad 2015! Vi är både stolta och glada för utnämningen.

Priset delas ut, för 50:e året i år, ur en fond vars avkastning används till att premiera årets bästa byggnad i Göteborg. Priset har delats ut sedan 1965. Fonden är resultatet av en donation på 100 000 kronor av makarna Per och Alma Olsson till Göteborgs stad. Enligt makarnas testamente skall priset delas ut till "den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav". Priset bestäms av en nämnd av fem "konstförståndiga ledamöter", som utses av Kulturnämnden.

Motivationen som följer, och de goda omdömen för välkomnande och livfull atmosfär som ledamöterna uttryckte, kan vi alla känna oss delaktiga i och stolta över:  

”Den nya kyrkobyggnaden i Amhult är något så ovanligt som ett solitt stycke arkitektur, i ordets bästa och mest ovanliga betydelse. En byggnad där varje del, ner i minsta detalj, är en genomtänkt och gestaltad del av den upplevda helheten. En byggnad där kvalitet och långsiktighet för ovanlighetens skull tycks ha fått råda över trender och kortsiktiga intressen. Från  interiörens små mässingsdetaljer, via kyrkorummets samlade volym, till trädgårdens stillhet, allt blir en del av helheten. Kyrkans uttryck är värdigt men samtidigt anspråkslöst, och smälter förtjänstfullt in i den framväxande stadsväven. Med den nya kyrkobyggnaden har stadsdelen amhult inte bara fått sin finaste byggnad hittills, utan dessutom sin självklara mittpunkt”

Amhults kyrkas entré, bronsplakett
Foto: Fredrik Jacobsson