Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöks- och postadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra församlingar

Torsby pastorat ligger i Kungälvs kommun och består av fyra församlingar med varsin kyrka: Torsby, Harestad, Lycke och Marstrand.

Marstrands kyrka foto: Kerstin Arnesson

Marstrands kyrka ligger vid Drottninggatan på Marstrandsön. Det är en populär vigselkyrka, särskilt sommartid.

Kyrkan är den enda medeltida byggnad som finns kvar på Marstrand. Man tror att den har sitt ursprung från slutet av 1200- eller början av 1300-talet. Kyrkan byggdes om 1806 och genomgick en omfattade renovering 1912, då den fick det utseende den har idag.

Den gamla prästgården på Hospitalsgatan fungerar idag som församlingsgård.

Här är gott om aktiviteter, kolla i kalender för att se vad. När församlingen inte har egna aktiviteter kan man ibland hyra den, t ex för att ha dopkaffe eller minnesstund. Marstrands kyrkogård ligger på Koön. Här finns också ett kapell

 

Lycke kyrka foto: Kerstin Arnesson

Lycke kyrka

Invändigt gjordes en omfattande renovering 2013. Då byggdes kyrka delvis om, och har sedan dess rymt både gudstjänstrummet och församlingshemmet  inom de yttre kyrkväggarna.

Kyrkan har blivit mer ändamålsenlig efter ombyggnaden. Den nya församlingssalen är byggd under läktaren. Ett nytt kök och nya toaletter har installerats. Och från kyrksalen är en ny trappa byggd upp till läktaren.

Det är inte första gången Lycke kyrka byggts om. Den ursprungliga kyrkan invigdes i september 1827. Men ganska snart drabbades den av  sprickor i väggarna, vilket berodde på att murarna gled på bergunderlaget. Därför borrades 1846 järndubbar in iberget vid foten av kyrkväggens utsida, och man tillverkade järnstänger som går mellan kyrkans långväggar

1879-83 var det dags igen, och den gången flyttades såväl altaret som läktaren.

1960 byggdes en kortvägg vid altaret för att skapa en sakristia och förstuga.

Harestads kyrka Bild: Kerstin Arnesson

På den plats där Harestads kyrka ligger har det funnits en kyrka i minst 800 år.
1853 revs en av Bohusläns minsta kyrkor för att ge plats
åt den kyrka som finns här nu. Den är byggd i natursten och invigdes 1854.

Under hösten 2013 gjordes en omfattande restaurering av exteriören på kyrkan. Under året målades även dörrarna till kyrkbänkarna om.

Dopfunten består av en fyrkantig cuppa i täljsten från 1100-talet. Altaret har skulpturer som är gjorda i Nederländerna på 1400-talet. Skulpturerna föreställer Maria med den döde Kristus i knäet, med evangelisten Johannes på ena sidan och Maria Magdalena på den andra.

Torsby Kyrka
Torsby kyrka Bild: Jerker Olsson

Torsby kyrka ligger i utkanten av samhället Kärna, cirka tio kilometer väster om Kungälv.Kyrkan är en romansk kyrka av sten, byggd i mitten av 1800-talet. Tornet är dock äldre, det är bevarat från den medeltida kyrkan som fanns här tidigare, och fick stå kvar då denna revs 1851.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en restauration 1949. Orgeln byggdes så sent om 1990.

Dopfunten är från 1100-talet och utgör kyrkans äldsta inventarium. Den är gjord av glimmergnejs och numera placerad på en träfot.

På södra långhusväggen finns en tavla med namnen på socknens alla kyrkoherdar genom tiderna. Här kan man se brytningen med den katolska kyrkan på 1500-talet och övergången från norsk till svensk tid på 1600-talet.

 

Personalen arbetar i och för alla församlingarna. Sedan 1 januari 2014 har församlingarna också ett gemensamt kyrkoråd.

De allra flesta söndagar firas gudstjänst i varje församling, men ett par gånger om året brukar vi ha en gemensam gudstjänst för alla i pastoratet.

Den gemensamma pastorsexpeditionen finns i Kärna, precis vid Torsby kyrka. Postadress: Torsby 170, 442 73 Kärna

Telefonnummer till expeditionen (öppet måndag, onsdag och fredag 9-12) är  0303-20 68 40. Fax 0303-22 61 73.

Direktnummer till personalen finns under fliken Personal.