Vanvårdande gravar

Kungörelse

Vi har funnit flera gravar inom Harestad, Torsby, Lycke och Koöns kyrkogårdar som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda gravrättsinnehavarna till nedanstående gravar att avhjälpa vanvården. Om så inte sker inom ett år från denna dag kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven.

Lycke kyrkogård

Ly 2:138-140 Svea Konstansia Johansson f. Olausson

Torsby kyrkogård

To 1:21-22 A. Kristina Persson f. Kristiansdotter

To 1:70 Henrik Svensson

To 1:105-106 Augusta Olsson

To 2:120-121 Klara Johansson

To 2:145-147 Rebecka Larsson f. Johansdotter

To 2:188-190 Josef L. Johansson

To 3:116-118 John Algot Andersson

To 3:248-250 Svea Johanna Lovisa Liebert

To 3:373-374 August Andersson

Harestad kyrkogård

Ha 3: 9-10 Rickard Adolf Söderström

Ha 3:29-30 David N Hero f. Magnusson

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA