Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöks- och postadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vanvårdande gravar

Kungörelse Vi har funnit flera gravar inom Harestad, Torsby, Lycke och Koöns kyrkogårdar som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda gravrättsinnehavarna till nedanstående gravar att avhjälpa vanvården. Om så inte sker inom ett år från denna dag kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven.

Kungörelse
Vi har funnit flera gravar inom Harestad, Torsby, Lycke och Koöns kyrkogårdar som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda gravrättsinnehavarna till nedanstående gravar att avhjälpa vanvården. Om så inte sker inom ett år från denna dag kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven.

Lycke kyrkogård

Ly 2:138-140 Svea Konstansia Johansson f. Olausson

Torsby kyrkogård

To 1:21-22 A. Kristina Persson f. Kristiansdotter

To 1:70 Henrik Svensson

To 1:105-106 Augusta Olsson

To 2:120-121 Klara Johansson

To 2:145-147 Rebecka Larsson f. Johansdotter

To 2:188-190 Josef L. Johansson

To 3:116-118 John Algot Andersson

To 3:248-250 Svea Johanna Lovisa Liebert

To 3:373-374 August Andersson

Harestad kyrkogård

Ha 3: 9-10 Rickard Adolf Söderström

Ha 3:29-30 David N Hero f. Magnusson