Foto: Jenny Sigeman/IKON

Personal - Vaktmästare och fastighet

Personal med tjänst som vaktmästare, inom begravningsverksamheten och som ansvariga för pastoratets fastigheter.