Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Texter och löften

Vid vigselsamtalet talar man bl.a. om vilka texter som ska läsas och om hur löftesorden ska läsas.

Bibelläsning

Bibeltexterna kan läsas av prästen eller av någon/några vänner eller släktingar till brudparet. Här följer några vanliga bibelord:

  • Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den. De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Höga Visan 8:6-7
  • Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.  Rom 12:9-10, 15
  • Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2
  • Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
    Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:4-7, 13

Löftena

I kyrkoordningen finns två varianter. I den första läser prästen före brudparet som sedan upprepar löftena i tur och ordning. I den andra läser brudparet själva sina löften. Brudparet kan också fritt formulera sina löften i samråd med prästen. Syftet med löftena är att ge uttryck åt brudparets vilja att älska varandra i nöd och lust så länge de lever.

Prästen läser löftena som sedan upprepas en fras i taget:

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man/hustru
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt/så länge jag lever

eller

Brudparet läser själva:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.